Home / 2011 / August

กลับมาพาเพื่อนๆมาเที่ยวตามเคยรอบนี้ BukHUM เว็บมาสเตอร์ของ “คนเดินทาง “แห่งนี้พาไปเที่ยว ภูสอยดาวก็เป็นเวลา เกือบ 5 เดือนให้หลัง หลังจากที่หอบเอาหัวใจช้ำๆไป ทิ้งที่ สังขละบุรี ในวันฟ้าหม่นเหล่า เพื่อนๆก๊วนเดิมของเราก็ได้ นัดแนะ อีกครั้ง ว่าเดือนธันวาคมเราจะไป “ภูสอยดาว” ซึ่งสำหรับผมแล้ว นี่เป็นครั้งที่ 2 ที่ผมจะได้ปีนภู แห่งนี้อีกครั้ง ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ เริ่มขึ้นหลังจาก อวยพร คุณพ่อ ในวันพ่อ (จริงๆเดินทางคืนวันที่ 4 ธันวาคม 2552) แล้วมาโทรอวยพรพ่อที่ จังหวัด อุตรดิตถ์ วันที่ 5 ธันวาคม 2552 ซึ่งลานต้อนรับ ของเจ้าหน้าที่นั้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับ เพราะเป็นวันพ่อแห่งชาติ