Home / 2018 / April

หากเปิด Netflix ขึ้นมาเราอาจจะสะดุดกับภาพยนตร์ใหม่ของ Netflix Original ที่ชื่อว่า Mute กับภาพไซเบอร์พังค์ตามทฤษฏี และการันตีด้วยชื่อ Duncan Jones 

POST TAGS:

ช่วงนี้อ่านหนังสือ และดูสารคดีพวกงานศิลปฝั่งอเมริกันมาหน่อยก็สะดุดกับ ความเป็นมาของภาพ American Gothic ผลงานของศิลปิน Grant Wood กับเรื่องราวของภาพที่น่าสนใจ

POST TAGS: