Art of WarBook

Sun Tzu’s Art of War ซุนหวู่ บทที่ 1 วางแผน (LAYING PLANS)

ตำราพิชัยสงครามซุนหวู่ หรือ หลักการทำศึกของ ซุนจื้อ (นามหนึ่งของซุนหวู่) หรือ Art of War (ชื่อในภาษาอังกฤษ) ซุนหวู่มี มีชีวิตอยู่ในสมัย ชุนชิว (ยุคประวัติศาสตร์หนึ่งของจีนโบราณ มากกว่า BC., 400-600 ปี) ซุนหวู่ เป็นแม่ทัพใหญ่ชำนาญด้านยุทธ์ศาสตร์การสงคราม

บทที่ 1: Laying Plans หรือการวางแผน

Sun Tzu said: The art of war is of vital importance to the State. It is a matter of life and death, a road either to safety or to ruin. Hence it is a subject of inquiry which can on no account be neglected.

ซุนจื่อกล่าว่า: การศึกสงครามมีความสำคัญมันคือความเป็นความตาย และความอยู่รอดปลอดภัยของคนในชาติ หนทางที่ต้องก้าวมีทั้งทางปลอดภัยและทางที่นำพาไปสู่วิบัติ

The art of war, then, is governed by five constant factors, to be taken into account in one’s deliberations, when seeking to determine the conditions obtaining in the field. These are: (1) The Moral Law; (2) Heaven; (3) Earth; (4) The Commander; (5) Method and discipline.

จึงไม่ควรละเลยที่จะศึกษาและประเมินทุกสิ่งในการศึกอย่างรอบคอบ เมื่อถึงคราต้องตัดสินเด็ดขาด จำต้องหาหนทางที่ดีที่สุด โดยพิจารณาสิ่งสำคัญ 5 ประการ คือ (1) ความเที่ยงธรรม (2) ฟ้า (3) ดิน (4) ผู้บังคับบัญชา และ (5) วิธีการ และ ระเบียบวินัย

The MORAL LAW causes the people to be in complete accord with their ruler, so that they will follow him regardless of their lives, undismayed by any danger.

ความเที่ยงธรรม เป็นสิ่งที่จะหนุนให้การปกครองเป็นไปอย่างราบรื่นตามกฏ, ผู้ใต้บังคับบัญชาจะเคารพ และเต็มใจเดินตามผู้นำอย่างไม่หวาดหวั่น และเกรงกลัวต่ออันตรายใดๆ

HEAVEN signifies night and day, cold and heat, times and seasons.

ฟ้า เป็นสัญญาณที่จะบอกถึง วัน และ คืน หนาว และ ร้อน เวลา หรือ ฤดูกาล

EARTH comprises distances, great and small; danger and security; open ground and narrow passes; the chances of life and death.

ดิน เป็น สิ่งที่จะบอกถึงระยะทาง หนทางที่กว้างหรือแคบ ปลอดภัยหรืออันตราย ผืนดินแห่งนั้นมีโอกาสตัดสินได้ว่าเป็น หรือตาย

The COMMANDER stands for the virtues of wisdom, sincerely, benevolence, courage and strictness.

ผู้บังคับบัญชา จำต้องมีปัญญาที่เฉียบคม ซื่อสัตย์ จริงใจ มีความเมตตา กล้าหาญ และ เด็ดเดี่ยว

By METHOD AND DISCIPLINE are to be understood the marshaling of the army in its proper subdivisions, the graduations of rank among the officers, the maintenance of roads by which supplies may reach the army, and the control of military expenditure.

สำหรับวิธีการ และระเบียบกฏเกณฑ์ จำต้องมีความรู้ในด้านพลกำลังเป็นอย่างดี รู้วิธีจัดวางกำลังอย่างสมควร รู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละตำแหน่ง รู้จักรักษาเส้นทางเพื่อไม่ให้เสียหาย เมื่อจำต้องลำเลียงพลและยุทโธปกรณ์ และต้องรู้จักการจัดสรรควบคุมงบประมาณด้านการศึก ยึดมั่นในกฏระเบียบอย่างเคร่งครัดทุกนาย

These five heads should be familiar to every general: he who knows them will be victorious; he who knows them not will fail.

หลักทั้ง 5 ข้อจำต้องยึดมั่นจากแม่ทัพทุกคน หากผู้ใดเข้าถึงหลักทั้งหมดอย่างถ่องแท้ก็จะเป็นผู้ชนะในการศึก หากไม่สามารถยึดมั่นตามหลักทั้ง 5ได้ก็จะมีโอกาสประสบกับความพ่ายแพ้

Therefore, in your deliberations, when seeking to determine the military conditions, let them be made the basis of a comparison, in this wise: 

(a) Which of the two sovereigns is imbued with the Moral law?

(b) Which of the two generals has most ability?

(c) With whom lie the advantages derived from Heaven and Earth? 

(d) On which side is discipline most rigorously enforced?

(e) Which army is stronger?

(f) On which side are officers and men more highly trained?

(g) In which army is there the greater constancy both in reward and punishment?

ในการประเมินสถานการณ์การศึก ผู้บังคับบัญชาต้องคำนึงถึงหลักการประเมิน 7 ข้อเพื่อนำมาพิจารณา ได้แก่:

(a) ผู้นำของทั้ง 2 ฝั่ง, ฝั่งใดมีความเที่ยงธรรม, ฝ่ายนั้นย่อมเป็นที่ยอมรับของผู้คน?

(b) แม่ทัพของทั้ง 2 ฝั่ง, ฝั่งใดมีความสามารถมากกว่ากัน?

(c) ประเมินโอกาสของฟ้าดิน ว่าฝั่งใดได้รับโอกาสมากกว่ากัน? [ความหมายน่าจะเป็น ชัยภูมิ สงคราม]

(d) ฝั่งใดรักษาระเบียบวินัยได้เคร่งครัดมากกว่า?

(e) กองกำลังของฝั่งไหนเข้มแข็งกว่า?

(f) กองกำลังของฝั่งไหนได้รับการฝึกมาดีกว่า?

(g) กองกำลังฝั่งไหนได้รับความเที่ยงธรรมมากกว่ากัน ทั้งแง่ของได้รับรางวัล และการลงโทษ?

By means of these seven considerations I can forecast victory or defeat. The general that hearkens to my counsel and acts upon it, will conquer: –let such a one be retained in command! The general that hearkens not to my counsel nor acts upon it, will suffer defeat: –let such a one be dismissed!

หากยึดมั่นหลักการทั้ง 7 ข้อนี้ จะช่วยประเมินและทำนายถึงผลแพ้ชนะล่วงหน้าได้ แม่ทัพผู้ใดที่เข้าถึงข้อแนะนำทั้งหมด และปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด ก็จะประสบชัยชนะ ควรรักษาแม่ทัพผู้นั้นไว้! แต่หากแม่ทัพคนใดที่ไม่คำนึงถึงข้อแนะนำเหล่านี้ ก็จะมีโอกาสแพ้พ่าย, จำต้องปลดแม่ทัพผู้นี้ออก!

While heading the profit of my counsel, avail yourself also of any helpful circumstances over and beyond the ordinary rules. According as circumstances are favorable, one should modify one’s plans.

เพื่อให้ข้อแนะนำข้างต้นนี้เป็นประโยชน์ จำเป็นต้องมีสิ่งหนุนนำเพื่อให้เกิดศักยภาพ ให้ดำเนินการศึกไปอย่างราบรื่น สิ่งนั้นคือการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เผชิญ [เข้าใจว่าจำเป็นต้องประยุกต์แผนโดยใช้หลักการนำทาง]

All warfare is based on deception. Hence, when able to attack, we must seem unable; when using our forces, we must seem inactive; when we are near, we must make the enemy believe we are far away; when far away, we must make him believe we are near. Hold out baits to entice the enemy. Feign disorder, and crush him.

การสงครามทั้งหลายตั้งอยู่บนเล่ห์กล และการลวง ดังนั้น เมื่อจำต้องเข้าโจมตี จำต้องทำทีว่าไม่ได้เข้าจู่โจม หากอยู่ใกล้ ก็จำต้องทำเป็นว่าอยู่ไกล, หากอยู่ไกลข้าศึก ก็ต้องให้ข้าศึกเชื่อว่าอยู่ใกล้ เหยื่อล่อใช้เป็นอุบายให้ศัตรูหลงผิด ปลุกปั่นข้าศึกให้วุ่นวายแล้วเข้าขยี้

If he is secure at all points, be prepared for him. If he is in superior strength, evade him. If your opponent is of choleric temper, seek to irritate him. Pretend to be weak, that he may grow arrogant. If he is taking his ease, give him no rest. If his forces are united, separate them. Attack him where he is unprepared, appear where you are not expected. These military devices, leading to victory, must not be divulged beforehand.

หากทัพของข้าศึกเหนียวแน่น ให้พร้อมตั้งรับ, หากทัพของข้าศึกแข็งแกร่งเหนือว่าทัพเรา ให้หลบเลี่ยง หากข้าศึกกำลังโกธรโมโห ให้ยั่วยุ, เมื่อข้าศึกกำลังผยองอวดตัว ให้แกล้งเป็นอ่อนแอ, รบกวนข้าศึกให้อยู่ไม่สุข หากข้าศึกกำลังสงบ, ข้าศึกผนึกกำลังหนาแน่น ให้แยกสลายทัพ, การจู่โจมควรกระทำเมื่อข้าศึกไม่รู้ตัว รุกเข้าตีอย่างไม่คาดคิด กฏศึกนี้จะนำไปสู่ชัยชนะ จำเป็นต้องไม่ถูกแพร่งพรายออกไป

Now the general who wins a battle makes many calculations in his temple ere the battle is fought. The general who loses a battle makes but few calculations beforehand. Thus do many calculations lead to victory, and few calculations to defeat: how much more no calculation at all! It is by attention to this point that I can foresee who is likely to w in or lose.

ผู้นำทัพผู้มีชัยในการศึก ต้องทำการประเมินการรบมากครั้ง ก่อนจะทำศึก, ผู้นำที่ปราชัย มักเกิดจากการประเมินผลการรบได้น้อยครั้งกว่า, ดังนั้นการประเมินการรบมากกว่าจะนำชัยไปสู่กองทัพ ส่วนการประเมินการรบที่น้อยครั้งมักจะนำความพ่ายแพ้มาให้ ผู้นำจึงต้องไม่ละเลยการประเมิน ตระหนักในกฏเกณฑ์ทั้งหลายในการวางแผน จึงจะสามารถทำนายผลแพ้ชนะของการศึกล่วงหน้าได้

จบ บทที่ 1

บทต่อไป บทที่ 2: Sun Tzu’s Art of War ซุนหวู่ บทที่ 2 กระทำศึก (WAGING WAR)

Tags

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์

อาจารย์มหาวิทยาลัยสายไอที แต่ชอบเสพศิลป ชอบดูหนัง เรียกว่าเนิร์ดหนังก็ได้ ชอบ ท่องเที่ยว ชมงานศิลปะ และอ่านหนังสือ เขียน Blog เว็บนี้เขียนมาตั้งแต่อายุ 22 เมื่อก่อนเดินทางบ่อยมากตอนนี้นั่งดูหนังแล้วมารีวิวแบบ critics movie แทน

Related Articles

Back to top button
Close

เราตรวจพบ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ

รายได้หนึ่งของเว็บไซต์คือ โฆษณา ของ Google ยังไงขอความกรุณาผู้อ่านทุกท่าน ปิด AdBlock บนบราวเซอร์ของท่าน เพื่อช่วยเหลือผู้เขียนด้วนะครับ :) ขอบคุณครับ