Home / Posts Tagged "A history of violence"

ขึ้นชื่อว่าเป็นหนังของ David Cronenberg ก็เชื่อมือได้ว่า A history of violence คงพาเราดำดิ่งลงไปถึงก้นบึ้งของสิ่งที่จะสื่อ ซึ่งในเรื่องนี้คือคำว่า “ความรุนแรง”