Home / Posts Tagged "Elysium"

หน้าหนังในใบปิด พร้อมโฆษณาภาพยนตร์ Elysium นั้นคือ หนัง Action Sci-Fi ถ้าดูแบบผิวเผินก็คงเอามัน แต่ถ้าดูจริงๆ แล้วนี่คือหนังเสียดสีทุนนิยมของอเมริกาแบบเต็มๆ

POST TAGS: