Home / Posts Tagged "I saw the devil"

คำเตือน: มีการเปิดเผยเนื้อเรื่อง
ภาพยนตร์สัญชาติเกาหลี I Saw the Devil เรื่องราวของ โซยุน เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองเกาหลี กับการตามล่าฆาตรกรโรคจิต จางคุงชุล แบบไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหมเพื่อการล้างแค้นให้กับภรรยาของเขา

POST TAGS: