I saw the devil

  • Photo of I Saw the Devil (2010) เวรย่อมระงับด้วยการจองเวร

    I Saw the Devil (2010) เวรย่อมระงับด้วยการจองเวร

    คำเตือน: มีการเปิดเผยเนื้อเรื่อง ภาพยนตร์สัญชาติเกาหลี I Saw the Devil เรื่องราวของ โซยุน เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองเกาหลี กับการตามล่าฆาตรกรโรคจิต จางคุงชุล แบบไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหมเพื่อการล้างแค้นให้กับภรรยาของเขา

    Read More »
Back to top button
Close

เราตรวจพบ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ

รายได้หนึ่งของเว็บไซต์คือ โฆษณา ของ Google ยังไงขอความกรุณาผู้อ่านทุกท่าน ปิด AdBlock บนบราวเซอร์ของท่าน เพื่อช่วยเหลือผู้เขียนด้วนะครับ :) ขอบคุณครับ