Home / Posts Tagged "star wars"

เป็นแฟน Star Wars มานานแต่ไม่ค่อยพูดถึงอัศวินอวกาศและการเมือง ทุนนิยม แต่การรับชม Star Wars: The Last Jedi ครั้งนี้มันแปลกไปจนไม่พูดไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้ ครู ศิษย์ และเส้นแบ่งของความมืด และ สว่างที่แท้นั้นมันมีจริงหรือไม่?