Thailand

ทริปประสานใจ แว่บไป ป่วน+ทำบุญ ที่พุทธมณฑล

ในวันวิสาขบูชา ที่ไม่มีเรียน เสาร์เรียบง่าย…หยุดสบายๆ หลายๆคนมีแผนการณ์ที่จะไปเที่ยวไหนต่อไหน สำหรับผมก็คือวันธรรมดา เล่นเกม ทำงานนอก Freelance และ ดูหนัง DVD ที่ซื้อมาให้หมด
แต่แล้วก็มี เสียงโทรศัพท์นัดให้ไปเจอที่ เซ็นทรัลปิ่นเหล้า สหายถั่วอยากมีกิจกรรมในวันสำคัญนี้ไม่รอช้าก็เลยออกไปแล้วกัน


พร้อมยัง? ก็พร้อมนา….


ตลาดน้ำตลิ่งชันที่ คนหายไปเยอะแล้ว…


ปูน่ากินๆ

โดยมีแผนแรกอยู่ที่ ตลาดน้ำตลิ่งชัน ก่อนเพราะ ชาวคณะต้องการอาหารประทังชีพ ก่อนจะทำกิจกรรมใดๆ เสียดายนิดหน่อยเพราะช่วงเวลาที่เราไป ตลาดมัน วายไปแล้ว… เลยเก็บภาพมาได้เท่าที่เห็น (โต๊ะอาหาร และ รางรถไฟ)


ทางรถไฟของเรา


เอาเข้าไปครับพี่น้อง


เดี๋ยว 1 สาวของเราจะน้อยใจ


เอาเลยเอาให้พอ

ตลาดน้ำตลิ่งชัน ที่เรียกว่า “คลองบางขุนศรี” หรือคนทั่วไปมักเรียกว่า “คลองชักพระ” ยังคงบรรยากาศ และวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำ ชาวบ้าน วัด บ้านทรงไทย ทั้งแบบเก่า และ แบบประยุกต์ ร้านค้า เรือขายของ สองฝั่งแวดล้อมด้วยสวนกล้วยไม้ สวนผักและผลไม้พื้นบ้าน อาทิ กระท้อนห่อ ขนุน มะปรางไข่ มะม่วง เป็นต้น


ว่าจะออกรถใหม่

ตลาดน้ำตลิ่งชัน เป็นตลาดกึ่งชนบท ผสมผสานระหว่างชีวิตริมน้ำกับธรรมชาติ ตลาดมีเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ เท่านั้น โดยประมาณ 07.00 น. พ่อค้า แม่ค้า ซึ่งก็คือ ชาวสวนในพื้นที่จะเริ่มนำผลผลิตจากสวน ซึ่งมีทั้งพันธุ์ไม้ ผักสด ผลไม้ ปลา และสัตว์น้ำต่างๆ มาจำหน่ายเหมือนตลาดสดทั่วไป เพียงแต่ผลผลิตเหล่านี้ จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และวิถีชีวิตชาวสวน


ยังเนียนกะรถคันนี้อยู่


นี่ก็เนียน

นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารบนแพริมน้ำ ซึ่งมีอาหารไทยและขนมหวานหลากหลายชนิด งานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน การจัดทัวร์ทางน้ำท่องเที่ยวดูวิถีชีวิตริมคลอง และฟังดนตรีไทยที่จะมาบรรเลงเพลงในวาระโอกาสพิเศษต่างๆ


และแล้วก็ อักษะ


เอ้ากระโดด!

ระหว่างที่เราจะเดินทางไป พุทธมณฑล ไปทำบุญกันทางเราก็ได้แวะ ถ่ายรูปที่ ถนน อักษะ ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 4 ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีระยะทาง 4 กิโลเมตร พร้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทย


สวยป่ะ


เท่เนอะ?


เพี้ยน?


ศึกชิงนาง

ถนนอุทยานหรือเดิมชื่อถนนอักษะ เป็นถนนที่สร้างมุ่งไปพุทธมณฑลซึ่งได้เริ่มก่อสร้างใน พ.ศ. 2498 สมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ (พ.ศ. 2500) โดยเริ่มดำเนินการเวนคืนที่ดินของราษฎรเพื่อสร้างถนนตั้งแต่ พ.ศ. 2494


เหมือนวิวในหนังเกย์ซักเรื่อง


เอาบ้าง…?

แต่การก่อสร้างพุทธมณฑลและถนนอักษะได้หยุดชะงักไปเมื่อจอมพล ป.พิบูลสงคราม ถูกจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก่อรัฐประหารยึดอำนาจใน พ.ศ. 2500 ต่อมาในสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เริ่มรื้อฟื้นโครการพุทธมณฑลขึ้นเนื่องจากใกล้การเฉลิมฉลองโอกาสที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปีใน พ.ศ. 2525 และเสร็จสมบูรณ์ในสมัยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ส่วนถนนอักษะได้รับอนุมัติให้ลงมือก่อสร้างในสมัยที่นายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

โครงการก่อสร้างถนนอักษะเป็นโครงการหนึ่งที่กรุงเทพมหานครดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสง่างามแก่พุทธมณฑลซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และอำนวยความสะดวกในพระราชพิธีที่พุทธมณฑล ถนนสายนี้ยาว 3,860 เมตร ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 969,364,900 บาท และเสร็จสมบูรณ์เปิดให้ประชาชนใช้ได้ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

สำหรับชื่อถนนอักษะซึ่งมาจากภาษาอังกฤษว่า Axis แปลว่า แกนกลาง นั้นเป็นคำที่ใช้เรียกหมายถึงประเทศฝ่ายอักษะ คือ เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น ซึ่งทำสงครามกับฝ่ายพันธมิตร คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ในสงครามโลกครั้งที่ 2 และรัฐบาลในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ประกาศเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายอักษะ เมื่อสร้างถนนเสร็จแล้ว กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับกรมศิลปากรในเรื่องชื่อถนนอักษะ ซึ่งกรมศิลปากรได้แนะนำให้ใช้ชื่อว่า ถนนอักษะ ซึ่งแปลว่าแกนกลาง เนื่องจากเป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต่อมากรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับกรมศิลปากรเพื่อขอพระราชทานชื่อถนนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อถนนว่า “ ถนนอุทยาน ” ซึ่งเป็นชื่อที่สัมพันธ์กับพุทธมณฑล


ให้อาหารปลาที่พุทธมณฑล


เท่กันอีกแล้ว


เขตพุทธสถานนะเนี่ย?


เจ้านี้ชื่อ Boston

พุทธมณฑล เป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง มีบริเวณเนื้อที่ทั้งหมด 2,500 ไร่ ณ อำเภอพุทธมณฑล ในบริเวณมีการปลูกต้นไม้นานาชนิด และได้จัดสร้างปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา อันได้แก่ ที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และปฐมเทศนา จำลองไว้ที่พุทธมณฑล อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปปางลีลา ซึ่งมีความสูง 2,500 กระเบียด หรือ 13.75 เมตร นามว่า ” พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑล – สุทรรศน์ “ ประดิษฐานเป็นศรีสง่า และเป็นที่เคารพบูชา


สามเสี่ยวเสียวคาล้อ


และแล้วก็พบลูกที่จากกันมานานแสนนาน


คนเยอะมากๆ พลังความศรัทธา


ตีลังกาหน้า ธรรมจักร?


พระที่มาร่วมงาน


บรรยากาศยามอัสดง..

สุดท้ายทริปสั่นๆประสานจิตก็จบลง ณ วงเหล้าเพราะตาแมนกะเมียชวนไปกินเหล้าหลังจากทำบุญ ก๊าบบบ…. สาธุ!

ขอขอบคุณ กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล
สามารถติดต่อแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ได้ที่
กองการท่องเที่ยว สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
17/1 ถ.พระอาทิตย์ เขตพระนคร กทม. 10200

Tags

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์

อาจารย์มหาวิทยาลัยสายไอที แต่ชอบเสพศิลป ชอบดูหนัง เรียกว่าเนิร์ดหนังก็ได้ ชอบ ท่องเที่ยว ชมงานศิลปะ และอ่านหนังสือ เขียน Blog เว็บนี้เขียนมาตั้งแต่อายุ 22 เมื่อก่อนเดินทางบ่อยมากตอนนี้นั่งดูหนังแล้วมารีวิวแบบ critics movie แทน

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close

เราตรวจพบ Adblock บนบราวเซอร์ของคุณ

รายได้หนึ่งของเว็บไซต์คือ โฆษณา ของ Google ยังไงขอความกรุณาผู้อ่านทุกท่าน ปิด AdBlock บนบราวเซอร์ของท่าน เพื่อช่วยเหลือผู้เขียนด้วนะครับ :) ขอบคุณครับ